Punkt af interesse nær ved 3.848033, 11.502075

Åben kort
Lokal tid:
04:14:32

Hilton Yaounde

Boulevard du 20 mai, Yaoundé
lodgingLæs mere

Hotel Mérina

Avenue El Ahmadou Ahidjo, BP 14304, Yaoundé, Yaounde
lodgingLæs mere

YaahoT Hotel

Ceper Street, Yaounde
point_of_interestLæs mere

HOTEL MIRADOR

Rue Many Ewondo, Yaounde
lodgingLæs mere

Minotel Franco

Rue Onembele Nkou, Yaounde
lodgingLæs mere

Hotel Girafe

Sis Elig-Essono face SANZA Night-club, Yaounde
lodgingLæs mere

Complexe Maranatha

Essos Camp Sonel, Yaounde
lodgingLæs mere

centre yaoundé

Avenue Merechal Foch, Yaounde
point_of_interestLæs mere

Carrefour Olympique

Yaounde
point_of_interestLæs mere

CAMTEL Agency Biyem-Assi

Biyem-Assi, Yaoundé
point_of_interestLæs mere

Hospital District De Biyem-Assi

Yaounde
hospitalLæs mere

White House Biyem-assi

Yaounde
point_of_interestLæs mere

Primary School Bilingual De Biyem-Assi

Yaounde
schoolLæs mere

MAETUR, Hypodrome

Avenue Winston Churchill, Yaounde
point_of_interestLæs mere

Public School De Mendong

Yaounde
schoolLæs mere

School De Biyem-Assi

Biyem-Assi, Yaoundé
schoolLæs mere

Central Market

Avenue Ahidjo, Yaounde
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Cameroun

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning