Seværdigheder i Cameroun

Coat of arms: Cameroun

 

CM

landekode ISO

+237

telefonopkald

Africa/Lagos

tidszone

Yaoundé

hovedstad

Mest populære byer

BafoussamWest Region
befolkning:239 287
BamendaNorthwest Region
befolkning:269 530
BertouaEast Region
befolkning:88 462
BueaSouthwest Region
befolkning:90 090
DoualaLittoral Region
befolkning:1 906 962
DschangWest Region
befolkning:63 838
EbolowaSouth Region
befolkning:64 980
GarouaNorth Region
befolkning:235 996
KribiSouth Region
befolkning:59 928
LimbéSouthwest Region
befolkning:84 223
MarouaFar North Region
befolkning:201 371
YaoundéCentre Region
befolkning:1 817 524

📑 alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelEjendomsmæglerElektronik butikEtableringFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLægeMadMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning